طرح های دولتی قابل واگذاری (ماده 27)
 
در راستای واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش غیر دولتی و همچنین تحقق تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 اطلاعات 109 طرح قابل واگذاری دستگاه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه در درگاه سرمایه گذاری استانداری وارد گردیده که برای برخی از طرح ها مراحل تایید کارگروه واگذاری و فراخوان نیز انجام شده و آماده انعقاد قرارداد واگذاری می باشند. متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به دستگاه اجرایی واگذارکننده فرآیند واگذاری را بر اساس ماده 27 قانون الحاق2 و با استفاده از تسهیلات تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 طی نمایند.
 
 
فهرست طرح های دولتی قابل واگذاری (ماده 27)
 
ردیف عنوان طرح کد طرح ملی / استانی اعتبار مصوب (میلیارد ریال) سال94 اعتبار مصوب (میلیارد ریال) سال95 اعتبار مصوب (میلیارد ریال) سال96 برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال) سال شروع پروژه مدت زمان اتمام پروژه (ماه ) دستگاه اجرایی واگذار کننده دستگاه اجرایی بهره بردار مصوب کارگروه واگذاری را دارد؟ فرآیند واگذاری شروع شده است ؟ واگذاری نهایی شده است؟ اقدامات صورت گرفته و مطالعات امکان سنجی
1 احداث موزه تاریخ طبیعی کاشان 27-001 استانی 0 0 0 40 1389 24 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اداره کل حفاظت محیط زیست استان بله بله خیر اطلاعات بیشتر
2 تکمیل آزاد راه کنار گذر غرب اصفهان ( قطعه کرکوند تا جاده اصفهان به شهرضا ) 27-002 ملی   100 60 1916 1375 264 شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
3 احداث سیستم ریلی شهرهای جدید حومه اصفهان (فولادشهر - مبارکه -مجلسی -بهارستان) 27-003 ملی 676 450 250 4810 1390 96 شرکت عمران شهرهای جدید مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
4 احداث آزادراه اصفهان-شیراز ( محدوده استان اصفهان) 27-004 ملی   150 86 9817 1384 180 شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
5 احداث خط راه آهن اصفهان - اهواز 27-005 ملی   100 57 7371 1395 60 شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
6 احداث خط راه آهن اصفهان - اراک 27-006 ملی 41 23 73 5783 1391 96 شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
7 تبدیل بزرگراه نایین-اردستان-بادرود به آزادراه 27-007 ملی   12 23 1715 1377 252 شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خیر خیر خیر  
8 احداث ورزشگاه کارگران فریدن 27-008 ملی 0 0 0 20 1378 30 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بله خیر خیر مکاتبات لازم در ابن خصوص با وزارت متبوع صورت گرفته است
9 احداث ورزشگاه کارگران نایین 27-009 ملی 0 0 0 30 1388 30 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بله خیر خیر مکاتبات لازم در ابن خصوص با وزارت متبوع صورت گرفته است
10 آبرسانی به شهر های نطنز،اردستان،بادرود و صنایع 27-010 ملی- استانی 110 120 75 3400 1397 36 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
11 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان و گوگد 27-011 ملی- استانی 16 16 20 2250 1397 36 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
12 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نجف آباد 27-012 ملی- استانی 43 50 50 4610   36 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بله بله خیر
13 احداث سالن اختصاصی تکواندو
( اصفهان )
27-013 استانی       17 1389  24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
بله بله خیر  
14 احداث سالن چند منظوره رسالت
( اصفهان )

27-014
استانی        2.5 1397  24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر دریافت کد پروژه
15 احداث زمین چمن مصنوعی جروکان
( اصفهان )
27-015 استانی       2.65 1397  6 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی
16 تکمیل سالن ورزشی جنیران
( اصفهان )
27-016 استانی       2.5 1397  6 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی
(پیشرفت فیزیکی 60% )
17 احداث استخر میمه
(شاهین شهر و میمه)
27-017 استانی       21 1397 36
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
بله خیر خیر مصویه کار گروه و کد پروژه نیاز دارد.
(فراخوان عمومی )
18 احداث زمین چمن مصنوعی
(شاهین شهر و میمه)
27-018 استانی       10 1397  6 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
بله خیر خیر درحال تجدید کار شناسی و
فراخوان مجدد
19 سالن چند منظوره و سالن بیلیارد
(شاهین شهر و میمه)
27-019 استانی       1.5 1395 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی
(پیشرفت فیزیکی 100% )
20 سالن ورزشی گرگاب
(شاهین شهر و میمه)
27-020 استانی       13 1389   اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی
21 تکمیل سالن ونداده
(شاهین شهر و میمه)
27-021 استانی       2.4 1390 6
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی تعیین مدت
(پیشرفت فیزیکی 80% )
22 تکمیل سالن زیاد آباد
(شاهین شهر و میمه)
27-022 استانی 900     4.7 1386  6 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی تعیین مدت
(پیشرفت فیزیکی 80% )
23 احداث سالن ورزشی منظریه
(خمینی شهر)
27-023 استانی       15 1397 24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی تعیین مدت
24 تکمیل استخر سرپوشیده ورزشگاه قدس
(خمینی شهر)
27-024 استانی       30 1397 24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی تعیین مدت
(پیشرفت فیزیکی 20% )
25 تکمیل استخر زواره
(اردستان)
27-025 استانی     4500 15 1397 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی
(پیشرفت فیزیکی 40% )
26 تکمیل استخر شهید فکری
(کاشان)
27-026 استانی       32 1397 24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی مجدد وتصویب کار گروه
(پیشرفت فیزیکی 10% )
27 احداث چمن مصنوعیو فوتبال ساحلی
(کاشان)
27-027 استانی       8 1397 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی
28 احداث سالن زمین چمن سروستان
(شهرضا) و اردستان
27-028 استانی       17 1397 24 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر بله خیر درحال کارشناسی- کد پروژه
29 احداث سالنهای رزمی
(لنجان)
27-029 استانی       16 1397 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
بله بله خیر درحال کارشناسی- کد پروژه
آماده فراخوان
30 احداث چمن مصنوعی فولادشهر
(لنجان)
27-030 استانی       2 1397 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
خیر خیر خیر درحال کارشناسی- کد پروژه
31 توسعه و تکمیل کلوپ شهید کریمی
(نطنز)
27-031 استانی       1.5 1397 12 اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان
بله بله خیر دریافت کد پروژه (فراخوان عمومی)
(پیشرفت فیزیکی 60% )
32 مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل 27-032 استانی 0.6 0.3 1.4 25 1393 18 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
33 مرکز خوداشتغالی سمیرم 27-033 استانی 0.1 0.2   0.9 1394 3 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
34 مرکز خوداشتغالی ونک 27-034 استانی 0.1 0.2   0.8 1394 3 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
35 مرکز خوداشتغالی فرخی 27-035 استانی 0.1 0.2 0.3 0.5 1393 2 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
36 مرکزنیسیان 27-036 استانی 0.2 0.2   1 1393 3 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
37 مرکز جوشقان 27-037 استانی     0.1 0.7 1393 2 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
38 مرکز تودشک 27-038 استانی 0.1 0.1   0.8 1396 2 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
39 مرکز سنگباران 27-039 استانی 0.1 0.1 0.3 0.5 1394 5 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خیر خیر خیر اطلاعات بیشتر
40 مجتمع فرهنگی هنری نایین 27-040 استانی 1 5 8.742 40 1389 24 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 25% آماده برای واگذاری
41 مجتمع فرهنگی هنری
آران و بیدگل
27-041 استانی 2.2 0.3 4.8 20 1383 6 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 77% آماده برای واگذاری
42 مجتمع فرهنگی هنری زرین شهر 27-042 استانی 3.2 3 7.6 10 1383 6 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 88% آماده برای واگذاری
43 مجتمع فرهنگی هنری
دولت آباد
27-043 استانی   8.4 8 45 1389 8 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 45% آماده برای واگذاری
44 مجتمع فرهنگی هنری مبارکه 27-044 استانی 1.8 2 5 60 1391 36 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 8% آماده برای واگذاری
45 مجتمع فرهنگی هنری چادگان 27-045 استانی 2.04 5 13 50 1393 36 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 5% آماده برای واگذاری
46 مجتمع فرهنگی هنری
بویین میاندشت
27-046 استانی 3 3 5 50 1393 36 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 15% آماده برای واگذاری
47 مجتمع فرهنگی هنری سمیرم 27-047 استانی 7 2.3 3.5 14 1385 4 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 90% آماده برای واگذاری
48 مجتمع فرهنگی هنری فلاورجان 27-048 استانی 0.4 5.25 15 60 1393 36 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بله خیر خیر 3% آماده برای واگذاری
49 احداث تصفیه خانه آب (پکیج تصفیه آب) چاه اسحاق آباد مجتمع آبرسانی 9 روستایی مشهد اردهال کاشان به روش خرید تضمینی BOO 27-049 ملی       35 1397 5 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (وزارت نیرو) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان خیر بله خیر اطلاعات بیشتر
50 احداث تصفیه خانه آب (آبگیری از سد دریاچه زاینده رود ) مجتمع آبرسانی 5 روستایی علی عرب ده کلبعلی چادگان به روش خرید تضمینی BOT 27-050 ملی       40 1397 6 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (وزارت نیرو) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان خیر بله خیر اطلاعات بیشتر
51 احداث تصفیه خانه آب (پکیج تصفیه آب) چاه ایرانشکن مجتمع آبرسانی 18روستایی کوهستان بهارستان نایین به روش خرید تضمینی BOO 27-051 ملی       25 1397 5 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان-شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (وزارت نیرو) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان خیر بله خیر اطلاعات بیشتر
52 ساختمان تونل چشمه لنگان
(سد سرداب)
27-052 ملی- استانی 210 207/3 117/6 1000 سد 1391 24 شرکت آب منطقه ای اصفهان شرکت آب منطقه ای اصفهان بلی خیر خیر اعلام به وزارت نیروجهت جذب سرمایه گذار
53 ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ 27-053 ملی- استانی 900 946/4 928/7 6000 1372 36 شرکت آب منطقه ای اصفهان آب منطقه ای اصفهان بلی بلی خیر اطلاعات بیشتر
54 ساختمان سد بلطاق 27-054 ملی- استانی 1 1 1 1000 1391 48 شرکت آب منطقه ای اصفهان شرکت آب منطقه ای اصفهان خیر خیر خیر مجوز واگذاری به بخش خصوصی از وزارت نیرو اخذ شده است
55 اجرای خط انتقال آب به اصفهان بزرگ 27-055 استانی 717/1 1846 676/4 5000 1395 36 شرکت آب منطقه ای اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خیر بلی خیر بخشی از خط لوله توسط پیمانکار منتخب و با اتکا بر منابع داخلی در حال انجام است
56 سالن ورزشی بانوان امامزاده اسماعیل اردستان 27-056 استانی 0 0 2.6 8.4 1386 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان خیر خیر خیر  
57 سالن ورزشی بهادرانی 27-057 ملی 0 0 0.5 8.9 1392 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
58 سالن چند منظوره باقرالعلوم چرمهین 27-058 ملی 0 0 0 10.2 1390 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
59 سالن ورزشی توحید باغبهادران 27-059 ملی 0 0 0 18 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
60 استخر سرپوشیده زنده یاد عطایی کچوئیه 27-060 ملی 0 0 0 28.8 1390 24 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
61 سالن ورزشی ورزنه بن رود 27-061 استانی 0 0.8 1.5 6.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
62 سالن ورزشی مطهری پیربکران 27-062 استانی 0 0 1.5 11.5 1381 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
63 سالن ورزشی روستای طاد 27-063 ملی 0 0 0 11 1391 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
64 استخر سرپوشیده تیران 27-064 استانی 0.5     25.7 1385 24 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
65 استخر سرپوشیده مالک اشتر خمینی شهر 27-065 استانی 5 2 3.4 37 1390 28 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
66 سالن ورزشی دوشاخ خمینی شهر 27-066 استانی 0 0 1 11 1389 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
67 سالن ورزشی منظریه خمینی شهر 27-067 استانی 0 0 3 11 1389 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
68 سالن ورزشی سپیده کاشانی زرین شهر 27-068 استانی 0.2 2 2.5 10.8 1392 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
69 سالن ورزشی شاهد عفاف زرین شهر 27-069 ملی 0 0 0 10.5 1392 18 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
70 استخر سرپوشیده دانش آموزی زرین شهر 27-070 ملی 0 0 0 37 1392 28 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
71 سالن ورزشی زرین شهر 27-071 استانی 0 0 2 9.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
72 سالن ورزشی سلامتیان شاهین شهر 27-072 استانی 0 0 0 6 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
73 استخر سرپوشیده دانش آموزی شهرضا 27-073 ملی 0 0 0 37.8 1392 28 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
74 سالن ورزشی بوعلی داران 27-074 استانی 2 1 1 10 1389 15 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
75 سالن ورزشی وحدت آباد فریدونشهر 27-075 ملی 0 0 0.6 8.7 1392 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
76 سالن ورزشی قهدریجان 27-076 استانی 0.8 0.5 1 6.8 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
77 سالن ورزشی پدر کاشان 27-077 ملی 0 0 0 8.3 1390 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
78 سالن ورزشی کوهپایه 27-078 استانی 0 0 1 9.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
79 استخر سرپوشیده دانش آموزی گلپایگان 27-079 استانی 2 1 1 31 1390 28 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
80 سالنورزشی نهجیر مبارکه 27-080 استانی 0 0   9 1392 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
81 سالن ورزشی دهنو مبارکه 27-081 استانی 1 1.3 1.3 9.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
82 سالن ورزشی مطهری دیزیچه 27-082 ملی 0 0 0 4.9 1390 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
83 سالن ورزشی اندیشه
ناحیه یک اصفهان
27-083 ملی 0 0 0 8.3 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
84 سالن ورزشی منارجنبان
ناحیه یک اصفهان
27-084 ملی 0 0 0 11 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
85 استخر سرپوشیده خواجه پتروس ناحیه سه اصفهان 27-085 استانی 0 0 0 35 1385 30 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
86 سالن ورزشی المهدی
سپاهان شهر اصفهان
27-086 ملی 0 0 0 9.8 1392 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
87 سالن ورزشی مژده
ناحیه چهار اصفهان
27-087 ملی 0 0 0 9.7 1391 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
88 استخر سرپوشیده
شهید آیت نجف آباد
27-088 استانی 0 0 1 13.5 1385 8 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
89 سالن ورزشی چمران نجف آباد 27-089 استانی 0 3.5 0.7 9.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
90 سالن ورزشی نوریان نجف آباد 27-090 استانی 2.5 0 0 9.5 1389 12 اداره کل نوسازی مدارس استان اداره کل آموزش و پرورش استان بله خیر خیر  
91 احداث مخازن ذخیره آب به حجم حداقل 15000 مترمکعب 27-091 استانی 10.9 11 6.2 45 1390 24 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان بله خیر خیر  
92 اصلاح مابقی خط انتقال
شهر سفید شهر
27-092 استانی 0.7     10.1 1390 6 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان خیر خیر خیر  
93 طرح آبرسانی از دشت ابوزید آباد به شهر کاشان 27-093 استانی       22 1395 12 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان خیر خیر خیر  
94 ادامه خط انتقال و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر قمصر 27-094 استانی 33 10.56 16.04 570 1387 18 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان خیر خیر خیر  
95 ادامه خط انتقال و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر نیاسر 27-095 استانی 45.65 11.31 16.04 350 1387 24 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان خیر خیر خیر  
96 مخزن 5000 مترمکعبی
آران و بیدگل
27-096 استانی       22 1398 18 شرکت آب و فاضلاب کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان خیر خیر خیر  
97 ساختمان آموزشی در اردستان 27-097 ملی       10 1390 96 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر  
98 سوله ورزشی در بهارستان 27-098 ملی       15 1390 96 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر سفت کاری + نما
99 ساختمان آموزشی در تیران 27-099 ملی       10 1391 84 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر اسکلت + سقف
100 ساختمان آموزشی در چادگان 27-100 ملی       8 1386 144 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر اسکلت
101 سوله ورزشی در خوانسار 27-101 ملی       15 1387 132 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر سفتکاری + تاسیسات +نما
102 سوله کارگاهی در خوانسار 27-102 استانی       5 1390 96 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر اسکلت - جانبی دیوارچینی
103 ساختمان آموزشی در دولت آباد 27-103 ملی       12 1391 84 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر اسکلت
104 سوله کارگاهی در زرین شهر 27-104 استانی       5 1391 84 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر فونداسیون
105 سوله کارگاهی در آران و بیدگل 27-105 استانی       8 1391 84 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر خیر خیر اسکلت + سقف
106 سوله ورزشی در کاشان 27-106 ملی       15 1390 96 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خیر بله خیر اسکلت سقف نما
107 احداث بیمارستان آموزشی کاشان 27-107 ملی 30 30 20 1200 1391 26 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خیر خیر خیر اسکلت
27-108 0 20 10 خیر خیر خیر  
108 تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) آران و بیدگل 27-109 ملی 30 15 10 210 1387 14 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خیر خیر خیر  
109 تکمیل بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل 27-110 ملی 25 12 10 130 1387 14 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خیر خیر خیر  
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal