مشخصات کلی
نوع پروژه: پروژه های مشارکتی / دستگاه دولتی
کد طرح: 1-54
نام طرح: احداث آزاد راه اصفهان -شیراز( محدوده استان اصفهان)
نوع محصولات: احداث آزاد راه
نوع طرح: جدید
کد تعرفه:
تعداد فازهای اجرا: 2
بخش اقتصادی: حمل و نقل و گردشگری
زمان پيشنهادي اجرای طرح: 3 سال
شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت/شهرداري: اصفهان شهرضا
محل پیشنهادی استقرار طرح: داخل شهرک یا ناحیه صنعتی         خارج از شهرک یا ناحیه
متراژ زمین مورد نیاز متر مربع
روش مشاركت / نحوه و نوع واگذاری و نوع مالکیت: دولتی - قرار داد BOT
اطلاعات بازار
تعداد / ظرفیت واحد های فعال کشور:
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس کشور:
تعداد / ظرفیت واحد های فعال استان:
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس استان:
رقبای داخلی:
رقبای خارجی:
بازار فروش داخلی:
بازار فروش خارجی:
وضعیت تجارت خارجی - صادرات (هزار دلار):
وضعیت تجارت خارجی - واردات (هزار دلار):
اطلاعات فنی
آیا موافقتهای کلی اولیه از دستگاه های اجرایی ، نظارتی و فرمانداران شهرستان ها اخذ شده است؟ بله
مجوزهای مورد نیاز : دارد
دانلود مجوز
ظرفیت اسمی ( واحد اندازه گیری ): کیلومتر
ظرفیت اسمی ( مقدار / تعداد ): 150
مقیاس طرح : کوچک         متوسط         بزرگ
محل تامین مواد اولیه مورد نیاز : استان         ملی         خارج از کشور
نوع و سطح تکنولوژِی : خارجی         داخلی(بومی/غیربومی)
کشورهای صاحب تکنولوژی :
صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز :
زیر ساخت های مورد نیاز : آب ()         برق ( )         گاز ( )         زیرساخت ارتباطی ( )         اینترنت ( )
فاصله دسترسی به خطوط راه آهن: 5 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه : 20 کیلومتر
فاصله دسترسی به راه اصلی : کیلومتر
سایرموارد :
شرایط فنی احراز متقاضیان برای اجرای طرح: پیمانکاری رتبه یک راه و ابنیه و ریل - سابقه فعالیت در خصوص خطوط ریل
شرایط اعتباری احراز متقاضیان برای اجرای طرح : دارای سرمایه لازم
میزان اشتغال پیش بینی شده : 230 نفر
اطلاعات مالی
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت: 11617 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش : 482 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری : 12099 میلیارد ریال
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری /ارز : 0 هزار يورو
نوع سرمایه گذاری : ایرانی         خارجی         مشترک
نحوه تامین منابع مالی: بانک(منابع داخلی)         سرمایه گذاری مستقیم خارجی         تامین مالی خارجی         شخصی
درآمد (فروش) تخميني سالیانه طرح : 2256 میلیارد ریال
نرخ بازگشت سرمایه: 22.85 درصد
معافیت های مالیاتی :
مشوقها : مشارکتی واگذاری زمین
انواع قراردادها و نمونه آن
رابط دستگاه اجرايي : حسین حجتی
مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre.F.S) : دانلود
تسهيلات بانكي : بانک ملی

مزبتهای رقابتی:
پروژه های زیر بنایی عموما سرمایه بر و گران قیمت هستند . چهت احداث یک کیلومتر آزاد راه حداقل 20 تا 30 میلیارد ریال هزینه می برد و نرخ بازگشت سرمایه آن پایین می باشد. لذا به سرمایه گذار امتیاز احداث مجتمع های خدماتی و تجاری جهت برگشت سرمایه واگذار می شود،همچنین واگذاری زمین دولتی جهت احداث مجتمع ها انجام می گیرد.
توضیحات:

Powered by DorsaPortal