مشخصات کلی
نوع پروژه: بخش خصوصی / کشاورزی
کد طرح: 4-294
نام طرح: تولید پکتین- شهرضا 2
نوع محصولات: پکتین
نوع طرح: جدید
کد تعرفه:
تعداد فازهای اجرا: 1
بخش اقتصادی: کشاورزی و محیط زیست
زمان پيشنهادي اجرای طرح: 1 سال
شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت/شهرداري: شهرضا
محل پیشنهادی استقرار طرح: داخل شهرک یا ناحیه صنعتی         خارج از شهرک یا ناحیه
متراژ زمین مورد نیاز 5600 متر مربع
روش مشاركت / نحوه و نوع واگذاری و نوع مالکیت: خصوصی
اطلاعات بازار
تعداد / ظرفیت واحد های فعال کشور: 0
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس کشور: 0
تعداد / ظرفیت واحد های فعال استان: 0
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس استان:0
رقبای داخلی:
رقبای خارجی:
بازار فروش داخلی:
بازار فروش خارجی:
وضعیت تجارت خارجی - صادرات (هزار دلار):
وضعیت تجارت خارجی - واردات (هزار دلار):
اطلاعات فنی
آیا موافقتهای کلی اولیه از دستگاه های اجرایی ، نظارتی و فرمانداران شهرستان ها اخذ شده است؟ بله
مجوزهای مورد نیاز : جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه ساخت محصول
دانلود مجوز
ظرفیت اسمی ( واحد اندازه گیری ): تن در سال
ظرفیت اسمی ( مقدار / تعداد ): 1500
مقیاس طرح : کوچک         متوسط         بزرگ
محل تامین مواد اولیه مورد نیاز : استان         ملی         خارج از کشور
نوع و سطح تکنولوژِی : خارجی         داخلی(بومی/غیربومی)
کشورهای صاحب تکنولوژی :
صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز :
زیر ساخت های مورد نیاز : آب ()         برق ( )         گاز ( )         زیرساخت ارتباطی ( )         اینترنت ( )
فاصله دسترسی به خطوط راه آهن: 800 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه : 100 کیلومتر
فاصله دسترسی به راه اصلی : 3 کیلومتر
سایرموارد :
شرایط فنی احراز متقاضیان برای اجرای طرح:
شرایط اعتباری احراز متقاضیان برای اجرای طرح : تامین حداقل 50 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز
میزان اشتغال پیش بینی شده : 30 نفر
اطلاعات مالی
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت: 33 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش : 82 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری : 115 میلیارد ریال
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری /ارز : 0 هزار يورو
نوع سرمایه گذاری : ایرانی         خارجی         مشترک
نحوه تامین منابع مالی: بانک(منابع داخلی)         سرمایه گذاری مستقیم خارجی         تامین مالی خارجی         شخصی
درآمد (فروش) تخميني سالیانه طرح : 105 میلیارد ریال
نرخ بازگشت سرمایه: 36.4 درصد
معافیت های مالیاتی : بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94/4/31 به دلیل استقرار این طرح در داخل شهرک صنعتی از 7 سال معافیت مالیاتی با نرخ صفر منوط به رعایت ماده 146 مکرر(ارائه اظهارنامه و تسلیم دفاتر اسناد و مدارک رسمی به اداره مالیاتی مربوطه ) برخوردار می باشد.
مشوقها : امکان دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب
انواع قراردادها و نمونه آن
رابط دستگاه اجرايي : سیدکسری بابایی
مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre.F.S) : دانلود
تسهيلات بانكي : بانک کشاورزی

مزبتهای رقابتی:
وجود زمین و بخشی از زیرساخت های مورد نیاز در شهرک صنعتی برای احداث کارخانه‏- اخذ مجوزهای اولیه برای شروع اجرای پروژه مذکور- امکان دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب- وجود نیاز در داخل و خارج از کشور- تامین مواد اولیه در استان - شاخص های مالی مناسب
توضیحات:

Powered by DorsaPortal