مشخصات کلی
نوع پروژه: بخش خصوصی / صنعت و معدن
کد طرح: 4-275
نام طرح: تولید موتور موتور سیکلت - شاهین شهر
نوع محصولات: موتور موتور سیکلت
نوع طرح: جدید
کد تعرفه: 3591412319
تعداد فازهای اجرا:
بخش اقتصادی: صنعت و معدن
زمان پيشنهادي اجرای طرح: 2 سال
شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت/شهرداري: شاهین شهر و ميمه
محل پیشنهادی استقرار طرح: داخل شهرک یا ناحیه صنعتی         خارج از شهرک یا ناحیه
متراژ زمین مورد نیاز 9950 متر مربع
روش مشاركت / نحوه و نوع واگذاری و نوع مالکیت: خصوصی
اطلاعات بازار
تعداد / ظرفیت واحد های فعال کشور: 0
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس کشور: 80 هزار تن
تعداد / ظرفیت واحد های فعال استان: 0
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس استان:80هزار تن
رقبای داخلی:
رقبای خارجی:
بازار فروش داخلی:
بازار فروش خارجی:
وضعیت تجارت خارجی - صادرات (هزار دلار):
وضعیت تجارت خارجی - واردات (هزار دلار):
اطلاعات فنی
آیا موافقتهای کلی اولیه از دستگاه های اجرایی ، نظارتی و فرمانداران شهرستان ها اخذ شده است؟ بله
مجوزهای مورد نیاز : جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه ساخت محصول
دانلود مجوز
ظرفیت اسمی ( واحد اندازه گیری ): تن
ظرفیت اسمی ( مقدار / تعداد ): 300000
مقیاس طرح : کوچک         متوسط         بزرگ
محل تامین مواد اولیه مورد نیاز : استان         ملی         خارج از کشور
نوع و سطح تکنولوژِی : خارجی         داخلی(بومی/غیربومی)
کشورهای صاحب تکنولوژی :
صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز :
زیر ساخت های مورد نیاز : آب (2500مترمکعب در سال)         برق ( 450کیلووات )         گاز ( 12000مترمکعب )         زیرساخت ارتباطی ( )         اینترنت ( )
فاصله دسترسی به خطوط راه آهن: 56 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه : 50 کیلومتر
فاصله دسترسی به راه اصلی : 1 کیلومتر
سایرموارد :
شرایط فنی احراز متقاضیان برای اجرای طرح:
شرایط اعتباری احراز متقاضیان برای اجرای طرح : تامین حداقل 30درصد سرمایه گذاری مورد نیاز
میزان اشتغال پیش بینی شده : 60 نفر
اطلاعات مالی
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت: 67 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش : 4850 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری : 4917 میلیارد ریال
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری /ارز : 0 هزار يورو
نوع سرمایه گذاری : ایرانی         خارجی         مشترک
نحوه تامین منابع مالی: بانک(منابع داخلی)         سرمایه گذاری مستقیم خارجی         تامین مالی خارجی         شخصی
درآمد (فروش) تخميني سالیانه طرح : 5400 میلیارد ریال
نرخ بازگشت سرمایه: 43.3 درصد
معافیت های مالیاتی : بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94/4/31 به دلیل استقرار این طرح در داخل شهرک صنعتی از 7 سال معافیت مالیاتی با نرخ صفر منوط به رعایت ماده 146 مکرر(ارائه اظهارنامه و تسلیم دفاتر اسناد و مدارک رسمی به اداره مالیاتی مربوطه ) برخوردار می باشد.
مشوقها : امکان دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب
انواع قراردادها و نمونه آن
رابط دستگاه اجرايي : حمیدرضا رحیمی
مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre.F.S) : دانلود
تسهيلات بانكي :

مزبتهای رقابتی:
وجود زمین و بخشی از زیرساخت های مورد نیاز در شهرک صنعتی برای احداث کارخانه-اخذ مجوزهای اولیه برای شروع اجرای پروژه مذکور-امکان دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب- تامین مواد اولیه در استان -شاخص های مالی مناسب
توضیحات:

Powered by DorsaPortal