مشخصات کلی
نوع پروژه: پروژه های مشارکتی / بخش خصوصی
کد طرح: 2-230
نام طرح: احداث گلخانه-سیدعطااله عبدالهی
نوع محصولات: سبزی و صیفی
نوع طرح: جدید
کد تعرفه:
تعداد فازهای اجرا: 1 فاز
بخش اقتصادی: کشاورزی و محیط زیست
زمان پيشنهادي اجرای طرح: 1 سال
شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت/شهرداري: فریدن
محل پیشنهادی استقرار طرح: داخل شهرک یا ناحیه صنعتی         خارج از شهرک یا ناحیه
متراژ زمین مورد نیاز 150000 متر مربع
روش مشاركت / نحوه و نوع واگذاری و نوع مالکیت: خصوصی
اطلاعات بازار
تعداد / ظرفیت واحد های فعال کشور: 11500 هکتار
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس کشور:
تعداد / ظرفیت واحد های فعال استان: 1638 هکتار
تعداد / ظرفیت واحد های در حال تاسیس استان:
رقبای داخلی:
رقبای خارجی:
بازار فروش داخلی:
بازار فروش خارجی:
وضعیت تجارت خارجی - صادرات (هزار دلار):
وضعیت تجارت خارجی - واردات (هزار دلار):
اطلاعات فنی
آیا موافقتهای کلی اولیه از دستگاه های اجرایی ، نظارتی و فرمانداران شهرستان ها اخذ شده است؟ بله
مجوزهای مورد نیاز : دارد
دانلود مجوز
ظرفیت اسمی ( واحد اندازه گیری ): تن
ظرفیت اسمی ( مقدار / تعداد ): 900
مقیاس طرح : کوچک         متوسط         بزرگ
محل تامین مواد اولیه مورد نیاز : استان         ملی         خارج از کشور
نوع و سطح تکنولوژِی : خارجی         داخلی(بومی/غیربومی)
کشورهای صاحب تکنولوژی : ایران
صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز : صنایع بسته بندی
زیر ساخت های مورد نیاز : آب ()         برق ( )         گاز ( )         زیرساخت ارتباطی ( )         اینترنت ( )
فاصله دسترسی به خطوط راه آهن: 150 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه : 160 کیلومتر
فاصله دسترسی به راه اصلی : 4 کیلومتر
سایرموارد :
شرایط فنی احراز متقاضیان برای اجرای طرح: کارشناس فنی کشاورزی
شرایط اعتباری احراز متقاضیان برای اجرای طرح : تامین حداقل 30 درصد سرمایه مورد نیاز
میزان اشتغال پیش بینی شده : 21 نفر
اطلاعات مالی
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت: 46 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش : 12 میلیارد ریال
برآورد میزان سرمایه گذاری در گردش/ارز : 0 هزار يورو
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری : 58 میلیارد ریال
برآورد میزان جمع سرمایه گذاری /ارز : 0 هزار يورو
نوع سرمایه گذاری : ایرانی         خارجی         مشترک
نحوه تامین منابع مالی: بانک(منابع داخلی)         سرمایه گذاری مستقیم خارجی         تامین مالی خارجی         شخصی
درآمد (فروش) تخميني سالیانه طرح : 27 میلیارد ریال
نرخ بازگشت سرمایه: 28.6 درصد
معافیت های مالیاتی : براساس ماده 81 قانون مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می باشد
مشوقها : وجود تسهیلات ارزان قیمت بدون گردش مالی در بانک و بازگشت 5 ساله -محاسبه نرخ حامل های انرژی با نرخهای ترجیحی بخش کشاورزی
انواع قراردادها و نمونه آن
رابط دستگاه اجرايي : سیدکسری بابایی
مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre.F.S) : دانلود
تسهيلات بانكي : بانک کشاورزی

مزبتهای رقابتی:
وجود بازار فروش داخلی و خارجی دسترسی به زیر ساخت مورد نیاز وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در استان وجود آب و هوای مناسب وجود واحدهای بزرگ تولید نشاء در استان
توضیحات:

Powered by DorsaPortal