فهرست طرح های سرمایه گذاری قابل واگذاري
ردیف مشخصات کلی اطلاعات اقتصادی بازار اطلاعات فنی اطلاعات مالی مالیات ها مشوق ها (تسهیلات بانکی و ...) انواع قراردادها نمونه قرارداد اطلاعات تکمیلی فایل اکسل مشاور
نام طرح نوع محصول نوع طرح کد تعرفه تعداد فازهای اجرایی بخش اقتصادی طول دوره اجرای طرح طول دوره بهره برداری طرح شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت محل پیشنهادی استقرار طرح تعداد واحدهای کشور تعداد واحدهای استان رقبا بازار فروش وضعیت تجاری خارجی (دلار) مجوزهای مور د نیاز آیا موافقت های کلی اولیه از دستگاه های اجرایی، نظارتی و فرمانداران شهرستان اخذ شده است؟ ظرفیت اسمی مقیاس طرح محل تامین مواد اولیه مورد نیاز نوع و سطح تکنولوژی صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز زیرساختهای مورد نیاز شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه میزان اشتغال پیش بینی شده برآورد میران سرمایه گذاری نوع سرمایه گذاری نحوه تامین مالی درآمد احتمالی طرح نرخ بازگشت سرمایه (IRP)
ثابت در گردش جمع
داخل شهرک یا ناحیه صنعتی خارج از شهرک یا ناحیه صنعتی نحوه واگذاری و نوع مالکیت فعال در حال تاسیس فعال در حال تاسیس داخلی خارجی داخلی خارجی صادرات واردات کوچک متوسط بزرگ استان ملی خارج از کشور خارجی داخلی (بومی/غیربومی) کشورهای صاحب تکنولوژی آب برق گاز مخابرات اینترنت فاصله دسترسی به خطوط راه آهن فاصله تا فرودگاه فاصله دسترسی تا راه زمینی سایر موارد فنی اعتباری ریالی ارزی (دلار) ریالی ارزی (دلار) ریالی ارزی (دلار) ایرانی خارجی مشترک بانک (منابع داخلی) سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین مالی خارجی شخصی
1 5-92 تولید استن- شهرضا شهرضا صنعت و معدن 2000 تن 30 191 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک تجارت
بانک صنعت و معدن

2 5-96 تولید دی متیل آمین- شهرضا شهرضا صنعت و معدن 10000 تن در سال 70 738 0 25.38 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی
بانک صنعت و معدن

3 5-276 تولید ماشین ابزار CNC- فلاورجان فلاورجان صنعت و معدن 50 دستگاه 80 174 0 39.04 دانلود مجوز دانلود فایل بانک تجارت
بانک صنعت و معدن

4 5-277 ساخت ماشین آلات و تجهیزات سنگ بری - نجف آباد نجف آباد صنعت و معدن 50 دستگاه 50 288 0 44.8 دانلود مجوز دانلود فایل بانک تجارت


5 5-278 پروژه الیاف پلی استر شبیه پنبه- اژیه اصفهان صنعت و معدن 60000 تن 400 5120 0 22.48 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


6 2-227 احداث گلخانه-اراضی روستای وشاره شهرضا کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 70 195 0 19 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

7 3-76 هتل 5 ستاره آبشار اصفهان حمل و نقل و گردشگری 840 اتاق 150 2812 0 22.8 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


8 4-294 تولید پکتین- شهرضا 2 شهرضا کشاورزی و محیط زیست 1500 تن در سال 30 115 0 36.4 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


9 5-282 انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده- چادگان چادگان صنعت و معدن 500 تن 20 237 0 41 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


11 6-285 درجه بندی ، سورت و بسته بندی سیب زمینی- چادگان چادگان کشاورزی و محیط زیست 9000 تن 40 144 0 23.7 دانلود مجوز دانلود فایل


12 1-289 تکمیل ناوگان و روسازی مترو اصفهان- بهارستان اصفهان حمل و نقل و گردشگری 104000 نفر روز 120 759 0 29.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


13 1-290 احداث خط متروی اصفهان- نجف آباد نجف آباد حمل و نقل و گردشگری 90000 نفر روز 120 10403 0 17.1 دانلود مجوز دانلود فایل


14 6-186 بسته بندی کره پاستوریزه ـ شاهین شهر اصفهان کشاورزی و محیط زیست 6000 تن 20 1495 0 33.56 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


15 1-271 احداث خط متروی اصفهان- شاهین شهر شاهین شهر و ميمه حمل و نقل و گردشگری 20 کیلومتر 120 3268 0 19.1 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


16 1-272 مرمت و بازسازی قلعه تاریخی نهچیر - مبارکه مبارکه حمل و نقل و گردشگری 30000 گردشگر 30 508 0 21.5 دانلود مجوز دانلود فایل


17 4-275 تولید موتور موتور سیکلت - شاهین شهر شاهین شهر و ميمه صنعت و معدن 300000 تن 60 4917 0 43.3 دانلود مجوز دانلود فایل


18 4-268 تولید فروکتوز و شربت فروکتوز سیب درختی- شهرضا شهرضا کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 50 174 0 33.57 دانلود مجوز دانلود فایل


20 3-263 احیا و مرمت قلعه بافران نائین حمل و نقل و گردشگری 16000 نفر روز 15 28 0 21.5 دانلود مجوز دانلود فایل


21 3-265 منطقه نمونه گردشگری آبشار شاه لولاک - لنجان لنجان حمل و نقل و گردشگری 1100 نفر روز 30 2033 0 21.08 دانلود مجوز دانلود فایل


22 2-228 احداث گلخانه-امیر هاشمی دهاقان کشاورزی و محیط زیست 600 تن 14 39 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

23 2-229 احداث گلخانه-سیداحمد قریشی خوانسار کشاورزی و محیط زیست 600 تن 20 37 0 18.3 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی

بانک صادرات
24 2-230 احداث گلخانه-سیدعطااله عبدالهی فریدن کشاورزی و محیط زیست 900 تن 21 58 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


25 2-231 احداث گلخانه-رستم سورانی فریدونشهر کشاورزی و محیط زیست 600 تن 14 39 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


26 2-232 احداث گلخانه -مانده علی حسین زاده نطنز کشاورزی و محیط زیست 720 تن 17 47 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی

بانک صادرات
27 2-233 احداث گلخانه-علیرضا آقا علیان نطنز کشاورزی و محیط زیست 720 تن 20 47 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

28 2-234 احداث گلخانه-عبدالرسول محمدی نجف آباد کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


29 2-235 احداث گلخانه-محمد باصوری نائین کشاورزی و محیط زیست 360 تن 8 23 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


30 2-236 احداث گلخانه-اصغر نصیری مبارکه کشاورزی و محیط زیست 480 تن 11 30 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

31 2-237 احداث گلخانه -شهریار چهرازی لنجان کشاورزی و محیط زیست 480 تن 11 30 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

32 2-238 طرح تولید قارچهای خوراکی-مهدی احمدی فریدونشهر کشاورزی و محیط زیست 1000 تن 50 110 0 22.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

33 2-239 احداث گلخانه-یوسف هادیان فریدن کشاورزی و محیط زیست 2400 تن 56 156 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


34 2-240 احداث گلخانه- علی هاشمی شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 3600 تن 84 234 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


35 2-241 احداث گلخانه-مهدی جان قربان1 دهاقان کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


36 2-242 احداث گلخانه- مهدی جان قربان 2 دهاقان کشاورزی و محیط زیست 1200 تن در سال 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


37 2-244 احداث گلخانه -علیرضا سلیمی برخوار کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

38 2-245 احداث گلخانه -رضا جمالی فر برخوار کشاورزی و محیط زیست 1200 تن در سال 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


39 2-246 احداث گلخانه-علی اسدی برخوار کشاورزی و محیط زیست 960 تن در سال 21 62 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی

بانک صادرات
40 2-247 احداث گلخانه-محمدنوربخش برخوار کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

41 2-248 طرح تولید قارچهای خوراکی-مجتبی ملکی اردستان کشاورزی و محیط زیست 1000 تن در سال 50 110 0 22.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


42 2-249 طرح تولید قارچهای خوراکی -حبیب اله لقایی زاده اردستان کشاورزی و محیط زیست 1000 تن در سال 50 110 0 22.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


43 2-250 طرح تولید قارچهای خوراکی -مجتبی گنجی اردستان کشاورزی و محیط زیست 1000 تن در سال 50 110 0 22.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


44 2-251 طرح تولید قارچ خوراکی-ناصر رمضانپور اردستان کشاورزی و محیط زیست 1000 تن در سال 50 110 0 22.5 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


45 2-252 احداث گلخانه-هرمز هیرمندپور مبارکه کشاورزی و محیط زیست 2400 تن در سال 56 156 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


46 2-210 احداث گلخانه- نوراله لطفی لنجان کشاورزی و محیط زیست 600 تن 14 39 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

47 2-211 احداث گلخانه-احمدرضا ایرانی مبارکه کشاورزی و محیط زیست 900 تن 21 58 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

48 2-212 احداث گلخانه -ناصر ایرانپور مبارکه کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 35 97 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


49 2-214 احداث گلخانه -حبیب اله عربی مبارکه کشاورزی و محیط زیست 900 تن 21 58 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


50 2-215 احداث گلخانه- رضا جزایری مبارکه کشاورزی و محیط زیست 900 تن 21 58 0 18.3 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


51 2-218 احداث گلخانه -مزرعه حسین آباد کاشان کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


52 2-219 احداث گلخانه-اسداله مرجانی گلپایگان کشاورزی و محیط زیست 1200 تن 28 78 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


53 2-220 احداث گلخانه- حسنعلی بابایی مبارکه کشاورزی و محیط زیست 600 تن 14 39 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی
بانک صادرات
54 2-221 احداث گلخانه- داریوش ماندیان مبارکه کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 35 97 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


55 2-222 احداث گلخانه- خسرو رحیم صادقی مبارکه کشاورزی و محیط زیست 600 تن 14 39 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی
بانک صادرات
56 2-223 احداث گلخانه -شکراله معینی مبارکه کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 35 97 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

57 2-224 احداث گلخانه- کیومرث یاوری مبارکه کشاورزی و محیط زیست 900 تن 21 58 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

58 2-225 احداث گلخانه-شهرک گلخانه ای کرتمان 2 خمینی شهر کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 35 97 0 28.6 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

59 2-226 احداث گلخانه-شهرک گلخانه ای کرتمان 1 خمینی شهر کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 70 195 0 19 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

60 6-188 میوه خشک ـ شاهین شهر شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 6000 تن 20 655 0 42.1 دانلود مجوز دانلود فایل


61 6-189 میوه خشک ـ مبارکه مبارکه کشاورزی و محیط زیست 6000 تن 20 659 0 40.8 دانلود مجوز دانلود فایل


62 6-190 مشتقات سیب زمینی ـ چادگان چادگان کشاورزی و محیط زیست 2500 تن 50 169 0 48.1 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


63 6-191 مشتقات سیب زمینی ـ شاهین شهر شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 60 245 0 29.2 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


64 6-192 سورتینگ و بسته بندی میوه ـ نجف آباد نجف آباد کشاورزی و محیط زیست 9000 تن 40 258 0 38.9 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


65 6-193 سورتینگ و بسته بندی میوه ـ شاهین شهر شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 6500 تن 40 197 0 31.2 دانلود مجوز دانلود فایل


66 6-194 تولید عرقیات ترکیبی، گلاب، دمنوش و اسانس- گلپایگان گلپایگان کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 15 92 0 45.75 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


67 6-195 تولید عرقیات ترکیبی، گلاب، دمنوش و اسانس- شاهین شهر شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 3000 تن 15 91 0 48.5 دانلود مجوز دانلود فایل


68 6-197 تولید پکتین - نطنز نطنز کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 30 112 0 39.9 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی
بانک ملی

69 6-199 تولید پکتین - شهرضا 1 شهرضا کشاورزی و محیط زیست 1500 تن 50 111 0 36 دانلود مجوز دانلود فایل بانک کشاورزی


72 6-181 ایجاد سردخانه های محیط زیستی (CCHP) - چادگان‏ شهرضا کشاورزی و محیط زیست 10000 تن 50 271 0 36.9 دانلود مجوز دانلود فایل


73 6-184 فرآوری و بسته بندی زعفران ـ نطنز نطنز کشاورزی و محیط زیست 4 تن 15 228 0 43.12 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


74 6-185 بسته بندی کره پاستوریزه ـ گلپایگان گلپایگان کشاورزی و محیط زیست 6000 تن 20 1494 0 33.68 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


76 7-173 مجتمع بین راهی سطح چهار محور انارک- نایین اردستان حمل و نقل و گردشگری 292 نفر روز 30 131 0 18.27 دانلود مجوز دانلود فایل


77 7-175 مجتمع بین راهی آزادراه میمه - اصفهان شاهین شهر و ميمه خدمات 994 نفر روز 80 470 0 28.43 دانلود مجوز دانلود فایل


79 5-127 پروژه تولید الیاف اکریلیک- آران و بیدگل آران وبیدگل صنعت و معدن 25000 تن در سال 300 4309 0 37.93 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


80 5-87 کاغذ از کربنات کلسیم شاهین شهر و ميمه اصفهان نائین صنعت و معدن 10000 تن در سال 300 260 10000 دانلود مجوز دانلود فایل


82 5-91 تولید فروکتوز و شربت فروکتوز سیب - سمیرم سمیرم صنعت و معدن 15000 تن در سال 25 547 0 47.25 دانلود مجوز دانلود فایل


83 3-78 هتل 5 ستاره مجاور شهر رویاها اصفهان حمل و نقل و گردشگری 384 اتاق 400 1077 0 24.75 دانلود مجوز دانلود فایل


84 3-79 هتل 5 ستاره سپاهان شهر اصفهان حمل و نقل و گردشگری 234 اتاق 300 600 0 21.7 دانلود مجوز دانلود فایل


85 1-55 احداث خط راه آهن اصفهان - اهواز اصفهان حمل و نقل و گردشگری 460 کیلومتر 120 42737 0 19.1 دانلود مجوز دانلود فایل


86 1-56 احداث راه آهن اصفهان - اراک اصفهان گلپایگان حمل و نقل و گردشگری 291 کیلومتر 250 23443 0 18.4 دانلود مجوز دانلود فایل


87 1-57 تبدیل بزرگراه نایین - اردستان - بادرود به آزاد راه نائین اردستان نطنز حمل و نقل و گردشگری 150 کیلومتر 56 1787 0 21.8 دانلود مجوز دانلود فایل


88 1-58 تبدیل بزرگراه به آزادراه اصفهان - دلیجان اصفهان شاهین شهر و ميمه حمل و نقل و گردشگری 115 کیلومتر 48 1918 0 21.2 دانلود مجوز دانلود فایل


90 4-61 منطقه نمونه گردشگری مشهد اردهال کاشان حمل و نقل و گردشگری 15000 نفر در سال 20 750 0 22 دانلود مجوز دانلود فایل


92 1-54 احداث آزاد راه اصفهان -شیراز( محدوده استان اصفهان) اصفهان شهرضا حمل و نقل و گردشگری 150 کیلومتر 230 12099 0 22.85 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


93 5-22 ریسندگی انواع نخ پنبه ای و الیاف ظریف - تودشک اصفهان صنعت و معدن 10000 تن در سال 300 2030 0 43.32 دانلود مجوز دانلود فایل بانک ملی


فهرست طرح های سرمایه گذاری واگذارشده
 
1 7-174 مجتمع بین راهی آزادراه کاشان - نطنز نطنز خدمات 1200 نفر روز 80 393 0 23.96 آقای دکتر محققی بانک ملی


2 5-280 تولید پارچه چادر مشکی- نجف اباد نجف آباد صنعت و معدن 5000000 متر مربع 30 250 2000 58.06 بهارجین بانک تجارت


3 5-281 تولید پارچه چادر مشکی- ورزنه اصفهان صنعت و معدن 5000000 متر مربع 30 242 2000 63.41 قائم بافت جزه بانک سپه


4 1-52 تکمیل آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان ( قطعه سوم) اصفهان حمل و نقل و گردشگری 32 کیلومتر 210 3404 0 18 سازمان همیار شهرداری


5 6-187 تولید کره پاستوریزه ـ شاهین شهر شاهین شهر و ميمه کشاورزی و محیط زیست 6000 تن 20 1511 1800 33.56 تعاونی وحدت بانک کشاورزی


6 5-93 تولید رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک- محمد آباد جرقویه اصفهان صنعت و معدن 10000 تن 20 825 0 79.4 بانک تجارت
بانک صنعت و معدن

7 6-270 بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه ـ فریدن فریدن کشاورزی و محیط زیست 9000 تن 40 141 0 25.1


8 6-50 انواع فرآورده های سیب زمینی - فریدن فریدن کشاورزی و محیط زیست 2500 تن 55 180 0 43.7 بانک کشاورزی


جمع کل اشتغال: 485نفر
جمع کل سرمایه گذاری: 6946میلیارد ریال
Powered by DorsaPortal