رهبر معظم انقلاب اسلامی:
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است.
 
 
 
صادرات
سرمایه گذاری
فرصت های ویژه
تحول کسب و کار 
ارتقاء جایگاه بین المللی


تمامی مجوزهای مربوط به پروژه های سرمایه گذاری، توسط استانداری اصفهان اخذ شده است.
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse سرمایه گذاریسرمایه گذاری
شروع فعالیت
طرح های قابل واگذاری
طرح های سرمایه گذاری
صادرات و بازاریابی
حمایت ها
Collapse دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاریدفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چرا اصفهان؟</span>چرا اصفهان؟
زیرساخت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تجارب موفق</span>تجارب موفق
روش معرفی تجارب موفق
سرمایه گذاری
صادراتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
جهت گیری آمایش
قانون سرمایه گذاری خارجی
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات های مستقیم
قانون تامین اجتماعی
قانون کار
قانون صادرات و واردات
قانون بهبود فضای کسب و کار
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ماده27)
اصلاحیه دستور شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ماده27)
تبصره 19 قانون بودجه سال 97
فرایندهای اجرای تبصره 19
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمک ها و حمایت های ما</span>کمک ها و حمایت های ما
مشاوره
ثبت شرکت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای صدور مجوز</span>فرآیندهای صدور مجوز
صنعت، معدن و تجارت
سازمان جهاد کشاورزی
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
گمرک
اتاق بازرگانی
شرکت برق منطقه ای
راه و شهرسازی
امور اقتصادی و دارایی
سایر دستگاهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رویدادها</span>رویدادها
نمایشگاه های داخلی
نمایشگاه های خارجی
رخدادهای اتاق بازرگانی
امور بین الملل
درباره ماPowered by DorsaPortal