راهنمای شرکت برق منطقه ای

راهنمای سرمایه گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

متقاضی محترم سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تولید پراکنده

  • اگر درخواست شما کمتر از 7 مگاوات است به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  (.eepdc.ir) یا شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (epedc.ir) مراجعه نمایید.
  • اگر درخواست شما بالای 25 مگاوات است به سازمان ساتبا (satba.gov.ir) مراجعه کنید.
  • اگر درخواست شما بین 7 تا 25 مگاوات است مراحل زیر را دنبال کنید.

شمای فرایند کلی سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر:

 

 مرحله 1- صدور موافقت اولیه

1-1  انتخاب مکان احداث نیروگاه

در اولین گام، متقاضی باید اقدام به انتخاب محل نیروگاه نماید. محل نیروگاه تابعی از نوع نیروگاه تجدیدپذیر مورد نظر سرمایه‌گذار (نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به پهنه‌های وسیع -تقریباً به ازای هر مگاوات حدود 2 هکتار- با وضعیت تابش مناسب، نیروگاه‌های بادی نیاز به مکان‌هایی با سرعت وزش باد مناسب و ... دارند) و وجود زیرساخت‌های لازم جهت اتصال نیروگاه به شبکه سراسری می‌باشد. از این رو لیست مکانهایی از شبکه که قابلیت تزریق توان از پایین دست (فشار ضعیف یا فشار متوسط) در آن‌ها وجود دارد با لحاظ کردن پارامترهای فنّی و اقتصادی از جمله بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش بارگذاری تجهیزات، کاهش تلفات و ... در قسمت ساختگاه های مولدهای مقیاس کوچک به آدرس موجود است.

لازم به ذکر است لیست مذکور بر اساس مصوبات کمیته‌ی عالی نیروگاه‌های پراکنده شرکت برق منطقه‌ای اصفهان (با حضور نمایندگان شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع استان و شهرستان اصفهان و توزیع چهارمحال و بختیاری) مبنی بر صدور، تمدید یا ابطال موافقت نامه و پروانه احداث بروز رسانی می‌گردد. این لیست شامل، نام ایستگاه جهت اتصال نیروگاه، آدرس پستی ایستگاه و حداکثر توان قابل تزریق به آن محل می‌باشد.

توجه: در مواردی که درخواست متقاضی در محل‌هایی خارج از لیست مذکور باشد، متقاضی می‌تواند با ارائه‌ی درخواست کتبی و با اعلام مختصات زمین و ظرفیت مورد نظر خود از شرایط اتصال در نقطه آگاهی یابد. در این موارد ابتدا فاصله‌ی مستقیم الخط زمین (یا زمین‌های) مورد درخواست متقاضی تا نزدیک‌ترین پست (پست‌ها) تهیه شده و سپس با توجه به شرایط فنّی پست، شرایط اتصال به هر نیروگاه به متقاضی اعلام می‌گردد.

2-1 ارسال درخواست به شرکت برق منطقه ای

بعد از انتخاب مکان یا مکان های مورد نظر برای احداث نیروگاه در مرحله 1-1،  متقاضی باید درخواست خود را طبق الگوی پیش فرض (فایل شماره 2) به همراه مدارک ذکر شده در الگو در دبیرخانه شرکت ثبت یا به آدرس شرکت ارسال کند.

 

3-1 طرح درخواست در کمیته عالی نیروگاه های پراکنده و صدور موافقت اولیه

بعد از طرح درخواست متقاضی در کمیته عالی نیروگاه های پراکنده شرکت برق منطقه ای اصفهان در صورت تصویب درخواست ، «موافقت نامه اولیه» برای متقاضی صادر می‌گردد.

کل فرآیند مرحله 1 نهایتاً ظرف مدّت یک ماه انجام شده و موافقت‌نامه صادره به مدت یک ماه اعتبار دارد که با درخواست متقاضی امکان تمدید آن برای یکماه دیگر نیز موجود است

مرحله 2- تشکیل پرونده و دریافت پروانه احداث

بعد از دریافت موافقت اولیه در مرحله 1 ، متقاضی می‌‌بایست با مراجعه به وبسایت ساتبا و پرداخت هزینه‌ی صدور پروانه، اقدام به اخذ «پروانه احداث» از ساتبا نماید (لازم به ذکر است که این مدت زمان منطبق بر رویه های سازمان ساتبا می باشد و ممکن است با توجه به شاخص‌های ساتبا برای متقاضیان مختلف متغیر باشد). اعتبار این پروانه به مدّت 6 ماه  از زمان صدور بوده و در صورت نیاز متقاضی می‌تواند آن را برای 6 ماه دیگر نیز تمدید نماید. تمدید پروانه ی احداث بر اساس نظر ساتبا صورت می گیرد.

 

مرحله 3 -  مرحله گردآوری مجوزها

در مرحله‌ی بعد، متقاضی می‌بایست برای انعقاد قرارداد خرید تضمینی (PPA) اقدام به اخذ سه مجوز زیر نماید.

1. مجوز محیط زیست از سازمان محیط زیست.

2. مجوز تملک زمین (خرید یا اجاره) از دستگاههای مربوطه مانند جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی و ... .

3. مجوز اتصال به شبکه از مقام صادر کننده «موافقت نامه» که می‌تواند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و یا شرکت‌های توزیع برق باشد.

در خصوص مورد سوّم باید به این نکته اشاره کرد که بر طبق ابلاغیه مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی توانیر، نهاد رسیدگی به در خواست‌ها بر طبق جدول زیر می‌باشد.

ردیف

ظرفیت

نهاد صادر کننده مجوزهای

نوع نیروگاه

1

کمتر از 2 مگاوات

شرکت‌های توزیع

نیروگاههای مقیاس کوچک شامل گاز سوز و تجدیدپذیر

2

2 مگاوات تا کمتر از 7 مگاوات

شرکت‌های توزیع با هماهنگی برق منطقه‌ای

نیروگاههای مقیاس کوچک شامل گاز سوز و تجدیدپذیر

3

7 مگاوات تا 25 مگاوات

شرکت‌های برق‌ منطقه‌ای

نیروگاههای مقیاس کوچک شامل گاز سوز و تجدیدپذیر

4

بیشتر از 25 مگاوات

توانیر

همه نیروگاه‌ها

 

فرآیند بررسی اتصال به شبکه و صدور مجوز اتصال به شبکه به این شرح است:

فرآیند صدور مجوز اتصال به شبکه با تهیه مطالعات اتصال به شبکه توسط متقاضی یا مشاور ذیصلاح وی (صفحه 6 «دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده» مصوّب بهمن 1392 شرکت توانیر) شروع می شود که در آن با توجه به مفاد موافقت نامه (محل و ولتاژ اتصال) سناریوهای مختلف بررسی شده و بهترین گزینه از نظر فنّی- اقتصادی و با توجه به منافع متقاضی ارائه می‌گردد. در این مطالعات می‌بایست مشخصات دقیق تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه، مشخصات مسیر اتصال به شبکه، تجهیزات پایش و مخابرات و ... ذکر گردد.

شرکت برق منطقه‌ای اصفهان گزارش ارائه شده توسط متقاضی را با رویکرد مفاد مطرح شده در «راهنمای انجام مطالعات فنّی تهیه طرح اتصال منابع تواید پراکنده به شبکه برق» و منافع و مصالح شبکه سراسری در بخش‌های مطالعات پخش بار در رژیم باری پیک و کم باری، مطالعات خروج اضطراری، مطالعات اتصال کوتاه، مطالعات حالت دینامیکی، مطالعات سیستم حفاظتی و ... بررسی کرده و در صورت تأیید برای متقاضی «تأییده اتصال به شبکه» صادر می‌کند. شایان ذکر است که در صورت وجود مشکل، مراتب به متقاضی یا مشاور ذی‌صلاح وی ابلاغ شده تا با رفع نواقص و در صورت لزوم تجدید نظر در تجهیزات نیروگاه (مثلاً استفاده از کلیدهای Fast Switching و ...) شرایط اتصال به شبکه را فرآهم آورد. ضمناً، در قانون این اختیار برای شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع دیده شده است که اگر امکان اتصال برای نیروگاه نامبرده ممکن نبود و متقاضی نتوانست شرایط اتصال را فرآهم آورد، تأییده اتصال به شبکه برای نامبرده صادر نگردد. مدّت زمان پاسخگویی به هر مطالعات اتصال به شبکه بر طبق «دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده» 15 الی 20 روزکاری می‌باشد که در شرکت برق منطقه‌ای حداکثر ظرف مدّت 7 روز این پاسخ را صادر می‌نماید.

مرحله 4 - مبادله قرارداد خرید تضمینی

پس از ارائه مجوزهای مرحله 3 و بر طبق فرآیند ارائه شده توسط ساتبا، قرارداد PPA (خرید تضمینی برق) ظرف مدّت 1 ماه با متقاضی امضا می شود (لازم به ذکر است که این مدت زمان منطبق بر رویه های سازمان ساتبا می باشد و ممکن است با توجه به شاخص‌های ساتبا برای متقاضیان مختلف متغیر باشد).

 

مرحله  5 و 6 - اجرا و بهره برداری

مهلت اعتبار قرارداد PPA برای نیروگاه های تجدید پذیر براساس نوع نیروگاه به شرح زیر است:

  • زیست توده، زمین گرمایی و برقابی کوچک: حداکثر 30 ماه
  • بادی، بازیافت تلفات حرارتی و توربین های انبساطی: حداکثر 24 ماه
  • سامانه های پیل سوختی: حداکثر 18 ماه
  • خورشیدی: حداکثر 15 ماه

لازم به توضیح است متقاضی باید در طول زمان های ذکر شده با توجه به نوع نیروگاه، نسبت به احداث نیروگاه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت کلیه مجوزهای صادر شده (از جمله PPA) ابطال می‌گردد.تاریخ به روز رسانی:
1396/12/23
تعداد بازدید:
170
Powered by DorsaPortal