امور اقتصادی و دارایی

فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمایند در مرحله نخست می‌بایست درخواست سرمایه‌گذاری خود را در چارچوب فرم مخصوص سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تکمیل و به سازمان مذکور ارائه نمایند. درخواست سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می شود. کلیه مراحل مربوطه از زمان درخواست سرمایه‌گذار تا صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در نمودار زیر ارائه شده است:

 

مرحله اول: ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا“ با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .

 

مرحله دوم: بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیات سرمایه گذاری خارجی

متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی واخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تهیه می‌نماید. این فرایند معمولا“ بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش به طول نمی‌انجامد. معمولا“ از نمایندگان سرمایه‌گذاران خارجی نیز  برای شرکت در جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی دعوت به عمل می‌آید. در هر صورت هیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نماید.


 

مرحله سوم:  ارسال پیش‌نویس مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی

به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد. 

این کار فرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد.

سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید.


 

مرحله چهارم :  صدور مجوز سرمایه‌گذاری

مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما“ از موافقت سرمایه‌گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی‌گردد. متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/24
تعداد بازدید:
624
Powered by DorsaPortal