هدر جدول سرمایه گذاری
ردیف مشخصات کلی اطلاعات اقتصادی بازار اطلاعات فنی اطلاعات مالی مالیات ها مشوق ها (تسهیلات بانکی و ...) انواع قراردادها نمونه قرارداد اطلاعات تکمیلی فایل اکسل مشاور
نام طرح نوع محصول نوع طرح کد تعرفه تعداد فازهای اجرایی بخش اقتصادی طول دوره اجرای طرح طول دوره بهره برداری طرح شهرستان پیشنهادی بر حسب اولویت محل پیشنهادی استقرار طرح تعداد واحدهای کشور تعداد واحدهای استان رقبا بازار فروش وضعیت تجاری خارجی (دلار) مجوزهای مور د نیاز آیا موافقت های کلی اولیه از دستگاه های اجرایی، نظارتی و فرمانداران شهرستان اخذ شده است؟ ظرفیت اسمی مقیاس طرح محل تامین مواد اولیه مورد نیاز نوع و سطح تکنولوژی صنایع و فعالیت های مکمل مورد نیاز زیرساختهای مورد نیاز شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه میزان اشتغال پیش بینی شده برآورد میران سرمایه گذاری نوع سرمایه گذاری نحوه تامین مالی درآمد احتمالی طرح نرخ بازگشت سرمایه (IRP)
ثابت در گردش جمع
داخل شهرک یا ناحیه صنعتی خارج از شهرک یا ناحیه صنعتی نحوه واگذاری و نوع مالکیت فعال در حال تاسیس فعال در حال تاسیس داخلی خارجی داخلی خارجی صادرات واردات کوچک متوسط بزرگ استان ملی خارج از کشور خارجی داخلی (بومی/غیربومی) کشورهای صاحب تکنولوژی آب برق گاز مخابرات اینترنت فاصله دسترسی به خطوط راه آهن فاصله تا فرودگاه فاصله دسترسی تا راه زمینی سایر موارد فنی اعتباری ریالی ارزی (دلار) ریالی ارزی (دلار) ریالی ارزی (دلار) ایرانی خارجی مشترک بانک (منابع داخلی) سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین مالی خارجی شخصی
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
11
Powered by DorsaPortal