رهبر معظم انقلاب اسلامی:
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است.
 
 
 
صادرات
سرمایه گذاری
فرصت های ویژه
تحول کسب و کار 
ارتقاء جایگاه بین المللی


تمامی مجوزهای مربوط به پروژه های سرمایه گذاری، توسط استانداری اصفهان اخذ شده است.
4
1
بالای هدر
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی:
امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است.
1397/04/02
Powered by DorsaPortal