مشوق های گردشگری و عمران شهری
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
1- بمنظور تسریع در امر هتل ها ، اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری با تقاضای سازمان میراث فرهنگی موارد زیر باید انجام شود ( ماده 22 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت ) :
1-1- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد .
1-2- سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند
1-3- تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث در کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت .
1-4- عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط 5 تا 10 ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد .
2- معافیت مالیاتی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن :
50 درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کلیه تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) واحدهای موضوع یک تصویب نامه شماره 38621/ت 3354 ه مورخ 10/5/84 هیئت محترم وزیران
3- مصوبات شورای شهر اصفهان درخصوص معافیت سرمایه گذاران از پرداخت عوارض ساخت هتل و مهمان پذیر در شهر اصفهان
4- مصوبات شورای شهر اصفهان درخصوص احیای امکان تاریخی : عوارض مربوط به تعمیر ، مرمت و بازسازی برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات ، شامل عوارض زیربنا ، عوارض پذیره ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) عوارض کسری پارکینگ ، ارزش افزوده بر تراکم برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا مندرج در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 موضوع بند 1-1-13 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ، منوط به حفظ و مرمت کالبد تاریخی بنا و با تائید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و با تائید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ، صفر ریال تعیین می گردد (شرایط کامل اعمال مشوقات مذکور در تبصره های مربوطه ارائه شده است) .
5- اعمال مواد 8 و 12 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 با اصلاحات مربوطه :
ماده 8 ، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی ، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم ازسوخت ، آب و برق ، عوارض ، مالیات ، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها ، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع می باشند .
ماده 12 ، به استناد مواد 5 و 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردیتاسیسات گردشگری موضوع ماده 1 آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن ؛ دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری ، هتل های آموزشی ، راهنمایان تور ، ذخیره جا ، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحا دارای مجوز از سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش های خصوصی ، دولتی ، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند .
نقش نمایندگی وزات امور خارجه در تسهیل ورود اتباع خارجی
صدور رویداد فرودگاهی اتباع خارجی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به صورت منظم و 24 ساعته به هنگام ورود پروازهای خارجی
شهرداری اصفهان
1- معافیت 100 درصدی عوارض ساخت هتل و مهمانپذیر در شهر اصفهان بمنظور تشویق سرمایه گذاران جهت ایجاد زیرساخت های گردشگری به مدت 3 سال
2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت مشارکت بخش خصوصی با شهرداری اصفهان در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی ، گردشگری ، تفریحی و حمل و نقل از طریق انعقاد قراردادهای مشارکتی
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/19
تعداد بازدید:
111
Powered by DorsaPortal